Cyklostezka

Cesta pro pěší a pro cyklisty ze stezky od řeky Svratky na nádraží. Asi 400 metrů.