Řeka

Uliční síť a doprava ve variantě Řeka. POd novým nádražím ve variantě Řeka procházejí dvě ulice, které propojují Komárov s Brnem. Kolem nového nádraží jede šaliny po ulici Rosická, šalina Plotní se začíná již stavět. Kolmo na ulici Opuštěná vede nová ulice „Bulvár“ se šalinou propojující jádro brna s novým nádražím. Zdroj: B_01_02_13_04_SITUACE_VAR_A