Tab 272

Tabulka č. 272 Simulace varianty Řeka bez vlivu zpoždění