Obr 135

Obrázek 135 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1f rok 2050, s vlivem nepravidelností. Během dopravní špičky