Obr 131

Obrázek 131 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1df rok 2050, bez vlivu vstupních zpoždění. Průměrný stav během dne