Obr 126

Obrázek 126 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1f rok 2035, bez vlivu vstupních zpoždění. Stav během dopravní špičky.