Obr 121

Obrázek 121 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1d, rok 2050, s vlivem nepravidelností. Dopravní špička.