Obr 114

Obrázek 114 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1d, rok 2035, s vlivem vstupních zpoždění. Stav během dne. Nové nádraží Petrov ještě není napojeno na VRT.