Obr 112

Obrázek 112 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1d, rok 2035, bez vlivu vstupních zpoždění.

Stav během špičky.