Tab 287

Tab. 287 Dosažený stupeň kvality. (A) výborná, (B) ekonomicky optimální, (C) potencionálně riziková, (D) nedostatečná. Varianta Petrov B1d bez nepravidelností v provozu. Rok 2050