Obr. 71

Simulace využití staničních kolejí a nástupišť. Rok 2020, varianta Nulová – Bez projektu