Tab 266

Dosažené úrovně kvality provozu – rok 2020, varianta Nulová – Bez projektu