Tab 256

Tab 256 Rozpis výluk v průběhu modernizace brněnského žel. uzlu. Varianty Petrov