Tab 253

Tab 253 Rozpis výluk v průběhu modernizace brněnského žel. uzlu. Varianty Petrov