Tab 252

Tab 252 Rozpis výluk v průběhu modernizace brněnského žel. uzlu. Varianty Petrov