Šalina roku 235

Linkové vedení šalin ve variantě Petrov, rok 2035