Grafy

Jak daleko se nachází nové nádraží Řeka a Petrov od současného hlavního nádraží v odpovědích respondentů. Modře: Petrov, červeně Řeka. Cit. str. 80, graf č. 14