Grafy

Odpovědi občanů Brna a dojíždějících do něj, zda se zúčastní nebo by se zúčastnili říjnového nádražního referenda, kdyby mohli. Cit. str. 76, grafy č. 9 a 10