Křenová

Přejezd Křenové, dříve bylo nutné vystoupit, zapnout světelnou a zvukovou signalizaci, která zastavila auta a a šaliny, a teprve poté bylo možné vlakem bezpečně přejet