Zemědělská půda

Vyprahlá zemědělská půda, jaro 2017 na Pálavě