Podil-pudy

Podíl zemědělské půdy v bývalých okresech