Město Brno uspořádalo v létě 2016 Pocitovou mapu, kam mohli občané, ale i jiní uživatelé města Brna vyznačit místa kde se nám líbí, kde se nám nelíbí, místo na které jsme hrdi.

Nejhorší hodnocení obdrželo brněnské před-nádraží. Tedy místo, které snad všichni známe, mnoho z nás každý den užívají. A místo, které nám všichni závidějí, jak někteří brňané tvrdí, jinak bychom už nádraží dávno přesunuli do nové polohy. Součásti byla anketa, či možnost, napsat krátký vzkaz co se nám libí / nelíbí. I zde byla většina příspěvků na téma: přesunout / nepřesunout nádraží, či jen „neutrálních“ stěžujících se na špatný stav nádraží. 

Na pomyslném „druhém místě“ bylo „Vyřešit Romské ghetto kolem Cejlu a Bratislavské“.
Více o Cejlu a chystané Nové Zbrojovce v příspěvku: Kde je to v Brně nejhnusnější

Lidé jsou celkově nespokojeni zejména s dopravní situací (město přeplněné auty, problém parkování či nedostatek cyklostezek) a nedostatečnou čistotou města. Všechny vzkazy od občanů, které byly nasbírány na Den bez aut jsou uvedeny níže.

Brno

Pocitová mapa města Brna

Pocit

Pocitová mapa města Brna

Pocit

Pocitová mapa města Brna: kompletní výsledky. Nejhorší je Brněnské před-nádraží, Tesco (Priior) a Zvonařka. Svoji černou dostalo i Mendlovo náměstí a samozřejmě, ze zvyku, i Cejl. Zdroj: MMBrna, 2016

Výsledky lístečkové ankety

Zdroj: Magistrát města Brna, říjen 2016

Pocity

Pocitová mapa města Brna

 • – nádraží pod Petrovem
  – veřejné toalety (hříbek na nám. svobody)
  – veřejné toalety
  – interaktivní mapu pro zahraniční turisty
  – nádraží bez bezdomovců (hlavně v noci je to mazec) a bez aut je to super
  – oživit Brno akcemi!
  – veřejná wi-fi a čistý podchod bez bezdomovců
  – expresní autobusy MHD
  – zachování železničního uzlu ve středu města
  – nádraží u řeky <3 !
  – nechat nádraží!
  – zlepšení policie, bezdomovci do domova
  – lepší služby pro sociálně slabé a ubytování pro lidi bez přístřeší
  – na bezdomovce, aby se tu neváleli
  – nechat hlavní nádraží
  – potřeba nového hlavního nádraží, více levných bytů pro seniory (nebo zařízení pro seniory)
  – zmenšili bezdomovce
  – pořádek by se měl zlepšit, aby se člověk neměl strach pohybovat po městě
  – vyhnat z hlavního nádraží bezdomovce a rómy
  – nádraží na stejném místě
  – veřejné záchody, prosím!!
  – více parkovacích míst i v nově postavených sídlištích, kde jsou i podzemní garáže pod domy, není kde parkovat! domy jsou příliš hustě na sobě a místa na stání poddimenzovaná! myslet do budoucna!!
  – lepší sociální strategie (+ kompetentní pracovníci); výuka k toleranci, solární nabíječky na všechno; kampaň proti malosti!
  – veřejné záchody
  – konečně postavit nádraží; zajistit úklid ulic
  – konec žít Brno 2017!
  – nechat nádraží, kde je
  – kdy se Brno vypořádá s povaleči ve městě a nepořádku v podchodech??
  – nejsem spokojená s podchody tady u nádraží, je to hnus! když to vidí někdo z ciziny, ten by se pozvracel.
  – víc cyklo pruhů, které někam vedou
  – ať to motto nezamotá (bez motta)
  – nechat nádraží na svém místě
  – líbí se mi prostor před hlavním nádražím bez aut, pořádejte častěji, hlavně v pátky
  – veřejné toalety
  – nové nádraží
  – odstěhovat nádraží
  – pěší zóna na Masarykově pro lidi a ne šaliny (550 denně) a auta
  – veřejná doprava zdarma. Brno bez aut, nádraží ve středu města
  – vyhnat bezdomovce od nádraží!!
  – cyklostezka směr Soběšice
  – stop válejícím se bezdomovcům
  – referendum o nádraží by měli vyslovit lidi, kteří do Brna jezdí z okolí!
  – Brno, buď stále žitelné! míň aut a více prostoru pro lidi. města, kde se dá dýchat, má každý rád! ať je město dále kompaktní.
  – přesunout nádraží
  – zaměřit se více na úklid města!
  – zlepšení situace bydlení pro mladé rodiny
  – zvýšení nástupišť na hlavním nádraží
  – Brno hlavní nádraží jedině v centru a bez těch problémových!
  – přesunout nádraží
  – hlavní nádraží = brána do města! jsem pro méně aut a přívětivější prostor kolem nádraží. (zeleň, pěší zóna…)
  – nové nádraží! neopravovat staré nádraží. ulice bez aut se mi líbí.
  – méně aut ve městě
  – více míst K+R … + … P+R v okolí Brna
  – jsem spokojená
  – nádraží v centru
  – dobrovolná pomoc bezdomovcům
  – křenová, nádraží by se měli zlepšit
  – Brno – mekka funkcionalismu
  – nadzemka
  – hlavní nádraží v centru; víc dětských oplocených hřišť a více výběhů pro psy s odpočinkovým místem pro starší lidi
  – více cyklostezek
  – zavřít toto místo pro auta napořád
  – hlavní nádraží bez aut jako dnes!
  – silniční obchvat Tuřan
  – větší podpora individuální pomoci řešení financování neziskovek pro pečující
  – chcete, aby nádraží zůstalo v centru
  – 1.c 2016 z chemické je nejlepší!
  – souvislá, oddělená, bezpečná infrastruktura pro cyklisty
  – kde je hlavní nádraží? v centru prosím!
  – méně aut
  – při plánování myslet na pečující osoby, občany města Brna
  – nádraží ponechat v centru, stačí jen opravit!
  – nádraží ponechat v centu Brna
  – ponechat nádraží v centru bez aut
  – Brno bez emigrantů
  – metro v brně
  – zaměřit se na úklid veřejných prostor – ulic, parků
  – zákaz kouření pod hodinami u nádraží
  – dodržování pořádku, odpadky, noční řev v centru! co pokuty?
  – nádraží bez aut, jako dnes!
  – zachovat polohu nádraží
  – odsunout nádraží
  – spolupracovat se studenty
  – více policie u nádraží
  – udělat pořádek na nádraží a zachovat staré nádraží
  – odsunout nádraží
  – odstranit bezohlednost cyklistů! na přechodech
  – zachovat stávající nádraží
  – vodu pro Brno. duše Brna (Arne Novák, rektor)
  – nechat nádraží tam kde je
  – nové nádraží. staré nádraží ponechat jako muzeum nebo kavárny
  – městská policie by se měla věnovat udržování veřejného pořádku, čili účelu zřízení a ne zlepšování rozpočtu města (vybírání pokut)