Přepravní práce

Plánovaný podíl jednotlivých druhů dopravy v Brně pro příští roky. Ale pozor (!) jedná se jen o relativní podíl. Absolutní počet aut se v Brně bude i nadále zvyšovat.