Nové Sady

Nové sady – Hybešová na podzim roce 2017. Šalina, vlak, autobusy, cyklisté, v budoucnu i trolejbusy. A chodci