Pálava

Ochrana životního prostředí je vrcholovým cílem. Bez kvalitní železniční a silniční sítě jej nelze ochranu dosáhnout.