Rychlodráha nad Brnem, rok 2008

Rychlodráha nad Brnem, rok 2008