E-05-07B PrestupUzel - Var1 - Uroven -1_1000

Přestupní uzel úroveň minus-1