Mendlák

Mendlovo náměstí s plánovanou zástavbou, ale bez vyznačení dopravy