Hlinky

Prostorový model vozovny a výstaviště, všimněte se zapuštění tratě pro šalinu pod úroveň ulice Hlinky