Nasep

Právě tudy vedla přes sto let „rychlodráha“ spojují Dolní a Horní nádraží