Kancelář architekta města Brna uspořádala osm setkání s občany Brna. Aby řekla, proč se rozhodla podpořit variantu nového nádraží ve variantě Řeka a vysvětlila své důvody a odpovídala na dotazy. Debaty se většinou skládaly ze dvou části: prezentace stanoviska kanceláře a dotazů posluchačů, a druhé méně formální debaty „na stojáka“ u mapových podkladů. 

Kraví Hora

Program setkání s občany

Anketa před a po: při vstupu dostali všichni návštěvníci zelené a červené samolepky a mohli vyjádřit svůj názor, kterou že variantu podporují. Popřípadě, že nemají názor. Anketa probíhala před a po skončení.

Židenice KAM

Jedna z debat mezi občany a experty z kanceláře architekta města Brna, zde v Dělnickém domě v Juliánově – Židenicích

8.února 2018, Nový Lískovec

První a poslední debata, kdy to skutečně jiskřilo, kdy někdo z posluchačů demonstrativně odešel. Mezi posluchači kolovala i prezentace jiného řešení. Později mi kamarád řekl, že před začátkem tu byl pan Klika se svoji E-variantou. Na debatu však nezůstal a svůj názor veřejně nepronesl a nehájil. Ve druhé části, kdy se debatovalo méně formálně, tu byla skupinka lidí, kteří si na jedné straně uvědomovali, že současný stav nádraží je neutěšený a že ani nádraží ve variantě Petrov není to pravé. Ptali / navrhovali proto nějaké jiné řešení: „A nešlo by to udělat takto a takto …“ a „co kdyby se koleje …“. Věcně, klidně. Bylo ale znát, že problematiku noc nestudovali, šlo hodně o laické nápady. Ale bylo dobře, že i takové otázky zde zazněly.

Lískovec KAM

Lískovec- hlasování před debatou

 

Lískovec KAM

Lískovec- hlasování po skončení debaty

15.února 2018, Kraví Hora, hvězdárna

Čekám, že tu bude narváno. Že hromadně přijdou zastánci nulové varianty nebo varianty Petrov. Proto spěchám již na půl šestou. Ale jsem tu skoro první. Mám čas na kávu, i „večeři“ z automatu. Teprve ve tři čtvrtě na šest přichází více lidí. Ještě v šest pouští do sálu, ale ze svého místa v sále vidím, že mnozí docházejí pozdě, po šesté. Po pár dnech jsem kdesi četl, že kapacita sálu byla malá. Já bych řekl, kdo přišel do šesti, místo měl. Poprvé a naposledy bylo plno. Vidět video toho našeho brněnského uzlu na vrchlíku stropu hvězdárny byl krásný zážitek. K žádné vášnivější debatě v sále nedošlo, mírně až v debatách u panelů.

Kraví Hora KAM

Kraví Hora- hlasování před debatou o poloze nového nádraží

 

Kraví Hora KAM

Kraví Hora- hlasování po skončení debaty o poloze nového nádraží

22.února 2018, Dělnický dům Židenice

Židenice jsou výstavbou nového brněnského nádraží asi nejvíce „postiženi“. Místo dvou kolejí nákladního průtahu, povedou přes Židenice koleje čtyři a bude mnohem hustší doprava. K mému velkému překvapení je debata věcná, „domkaři“ z bezprostředního okolí jsou se situaci srozuměni. Ptají se na konkrétní věci jako je snížení vibrací, jak zvýšit účinnost protihlukových stěn. Jako kompenzace je nápad, aby „domkaři“ dostali pod novým čtyř-kolejným viaduktem garáže zdarma. V následné debatě u map zaznívají obavy, aby se místo zrušeného železničního náspu „Židenice – současné hlavní nádraží“ nepostavila silnice. Přednost má dostat chodník, cyklostezka nebo využít opuštěný násep pro „rychlou“ šalinu Stará Osada – nové Židenické nádraží – centrum Brna. Je to také první debata po úterním rozhodnutí Velké radnice. Na stolku při příchodu jsou i materiály podporující variantu Petrov.  Na dalších setkáních se již neobjevily.

Židenice KAM

Židenice – hlasování před zahájením debaty o poloze nového nádraží

 

Židenice KAM

Židenice – hlasování po skončení debaty o poloze nového nádraží

1.března 2018, Lesná

V uplynulých dnech proběhlo hlasování na Velké radnici a do hry se „dostává“ Severo-jižní kolejový diametr. A už je to tady. Co přinese nebo naopak odnese obyvatelům Lesné případný SJKDiametr? Budou jezdit i nadále osobní vlaky přes Lesnou na Židenice, a na nové hlavní nádraží? Obava, aby se trať Lesné nevyhnula.

Lesná KAM

Debata o poloze nádraží na Lesné

 

Lesná KAM

Lesná – hlasování před zahájením debaty o poloze nového nádraží

 

Lesná KAM

Lesná – hlasování po skončení debaty o poloze nového nádraží

8.března 2018, Medlánky

Pár desítek lidí, klidná debata. Opět dotazy na Severo-jižní kolejový diametr. Zajímavý okamžik, když na jednu z otázek dopravní expert řekl, že „… z čistě dopravního hlediska je vedení železničních tratí pod Brnem tunely tím nejlepším řešením, neboť nejkratší cesta, bezúvraťovost …“ zazněl potlesk. Jen jednoho posluchače. A trval asi tři vteřiny. 

Medlánky KAM

Medlánky – hlasování před zahájením debaty o poloze nového nádraží, zde pro variantu Petrov

 

Medlánky KAM

Medlánky – hlasování před zahájením debaty o poloze nového nádraží, zde pro variantu Řeka

 

Medlánky KAM

Medlánky – hlasování po skončení debaty o poloze nového nádraží

15.března 2018, Černovice, Psychiatrická nemocnice

Před debatou se jdu podívat na železniční násep oddělující Černovice od řeky Svitavy. Znám ten pohled jen z druhé strany, od řeky, když tu v létě probíhá festival Překročme řeku Svitavu s cílem oživit a ukázat brňákům tento zastrčený kout Brna. A jak to vypadá z druhé strany? Smutný to pohled – garážové městečko, ukončené slepé ulice. Nahoru na násep vede vyšlapaná pěšinka. V diskuzi proto nechybí ani Černovický násep. „Ve které variantě zmizí?“ a „Co bude místo něho?“ Otázky na nový velký přestupní uzel Černovice.

Černovice KAM

Černovice – hlasování před zahájením debaty o poloze nového nádraží

 

Černovice KAM

Černovice – hlasování po skončení debaty o poloze nového nádraží

22.března 2018, Bystrc

Přišlo jen pár lidí, o to zajímavější a bezprostřednější byla (prý) debata. Škoda, že jsem tentokrát vynechal.

Bystrc KAM

Bystrc – hlasování před zahájením debaty o poloze nového nádraží. Foto KAM, výřez

29.března 2018, Žabovřesky

Sluníčko a teplo venku. Velikonoce přede dveřmi a v sále Rubínu nad očekávání plno lidí. Debata i zde klidná a věcná. Už poněkolikáté slyším dotaz / požadavek na pořádné parkování u nového brněnského nádraží. Je s ním počítáno.

Žabovřesky KAM

Žabovřesky – hlasování před zahájením debaty o poloze nového nádraží

 

Žabovřesky KAM

Žabovřesky – hlasování po skončení debaty o poloze nového nádraží

Závěrem

Je dobře, že brněnská veřejnost měla možnost se seznámit se stanoviskem Kanceláře architekta města Brna. Že nepřišlo více lidí, že převládali spíše starší ročníky? Škoda. Trochu mne mrzí, že nedošlo ani na jednom setkání k věcnější debatě mezi zastánci varianty Petrov, resp. Nulové varianty. Ti tu chyběli. Pokud „centristé“, tak bych spíše řekl odpůrci varianty Řeka. Odborníci pro nádraží v centru si uskutečnili jedno vlastní setkání, o kterém jsem psal zde Tři odborníci pro Petrov.

A všimli jste si, jak probíhalo hlasování v anketě? Nejen počtem samolepek, ale i jejich (ne) pravidelným rozmístěním na ploše papíru? Ve většině případů jsou červené a zelené samolepky pro variantu Řeka srovnané, vyřádkované. Nikdo posluchačům neřekl, jak mají umisťovat samolepky. Zatímco zastánci varianty Petrov lepí spíše chaotičtěji, neuspořádaně. Naznačuje to něco o smýšlení lidí? Na jedné straně řád, uspořádanost (Řeka), na straně druhé chaotičnost, neuspořádanost (Petrov). A pokud tomu tak skutečně je, pak by to znamenalo, že o tom, zda-li někdo podporuje variantu Řeka nebo Petrov nerozhoduje množství nastudovaného materiálu, ale primárně naše mysl, naše DNA. A to teprve následně určuje, zda-li chceme třídit, studovat a analyzovat podklady nebo se spokojíme s dojmy a neuspořádanými informacemi? Co myslíte?