SŽDC

Dolní nádraží při pohledu z jižního zhlaví. Všechny tyto pozemky vlastní SŽDC.