Varianta modernizace E

Schéma modernizace žel. uzlu Brno, tzv. varianta E. Nakresleno podle textu.