Varianta E-Klika

Oproti návrhu varianty Petrov (300) jsou nástupiště v návrhu E-Klika posunuty od OD Tesco až ke Katastrálnímu úřadu. Nad ulici Úzká povedou koleje, která se stáčí k OD Tesco, aby pokračovaly nad Dornychem a Kolištěm do tunelů na Slatinu.