Egeraat

Erick van Egeraat: vizualizace brněnského podzemního nádraží. Vše je v podzemí. Současné náspy a kolejiště je opuštěno. Zdroj: Archiweb.cz

Město Brno v roce 2004 pořádalo ideovou architektonickou soutěž o podobu nového brněnského nádraží a okolní zástavby ve variantě Řeka, tj. na místě Dolního nádraží. Do soutěže se přihlásilo 16 návrhů, ale jeden návrh byl ze soutěže vyloučen. Proč?

Holandská společnost EEA architekta Ericka van Egeraata totiž zpracovala projekt na nádraží v centru.

Navrhovala výstavbu zcela nového železničního nádraží a to v podzemí pod současným nádražím.

Historická budova současného stanice by zůstala zachována a stala by se nadzemní součásti nového vlakového terminálu. Vzniklo by i nové náměstí vyústěním do Masarykovy ulice.

„Investovali jsem do projektu dva miliony korun, protože jsem o jeho správnosti přesvědčeni. Město má růst přirozeně a zůstat jedním celkem,“ řekl listu MF Dnes architekt Egerrat.

Egeraat

Erick van Egeraat: vizualizace brněnského podzemního nádraží. Zdroj: Archiweb.cz

Porota hodnotila 16 projektů, vyřadila jen tento jediný. „Na to jsme se ani nedívali, protože autor řešil zcela jiné zadání. Někdo si dal příliš mnoho práce, která musela stát hodně peněz, ale přitom dotyčný musel vědět, že neplní podmínky a bude vyloučen,“ řekl listu bývalý hlavní městský architekt Jaroslav Josífek, který v hodnotící porotě seděl.

Bronislav Benedek z pražské pobočky EEA deníku řekl, že nádražím v podzemí by město ušetřilo. „Myslíme si, že ideová soutěž měla přinést různé nápady, ale zadavatel měl podmínky dopředu tak úzce ohraničené, že to bylo o ničem,“ míní Benedek.

Firma EEA není jediná, která řeší podobu nádraží v jeho současné poloze. V dohledné době chce představu modernizace stávajícího nádraží ukázat brněnský architekt Zdeněk Michal, návrh připravují i organizace Nádraží v centru.

Vizualizace navrhovaného podzemního nádraží najdete na webu ArchiWeb-u.

Tisková zpráva z prosince 2004 najdete v PDF zde.

Komentář:

Egeraat

Erick van Egeraat: vizualizace brněnského podzemního nádraží. Zdroj: Archiweb.cz

Na rozdíl od současného projektu Nádraží Pod Petrovem, které se má sestávat ze dvou stanic, nadzemní poblíž současné výpravní budovy, a podzemní stanice pod Malou Amerikou, projekt architekta Ericka van Egeraata počítá jen s jednou nádražní halou a to v podzemí. Což je jednoznačné plus. Jak z pohledu železniční dopravy (vzájemná zaměnitelnost kolejí v případě nepravidelností), tak i z pohledu cestujících.

Ač to z vizualizací a popisu není přímo vidět, všechny koleje napájející nové podzemní nádraží architekta Ericka van Egeraata, jsou vedeny v podzemí. Tím se uvolňují současné železniční náspy a nabízejí jejich nové využití, třeba pro vedení šalin.

Negativem je, že architekt Erick van Egeraat počítá s umístěním podzemního nádraží v malé hloubce – prosklená střecha poskytující denní světlo. Hlavním problémem jsou ale peníze a způsob výstavby.

Vlaky ze všech směrů budou do nové podzemní stanice přiváděny tunely. A tak vlaky od Tišnova, Adamova, Střelic, Vranovic, či od Vyškova budou nejspíše již na okraji města zajíždět pod zem, do tunelů vedených pod celým městem Brnem. A výstavba takto dlouhých tunelů představuje značné náklady, zvláště v náročném brněnském jílovito-písčitém podloží. Pokud se rozhodneme pro lacinější variantu – hloubení tunelů shora ve výkopu, výrazně zasáhneme do chodu města. Byť vše je technicky-řešitelné.

Samotná výstavba podzemní stanice v místě dnešního nádraží spolu s všemi přípojnými tratěmi by přerušila železniční dopravu na mnoho měsíců či let. Mít tak neomezený rozpočet … Krásné, bohužel nereálné.

Poznámka z roku 2016

Architekt Erick van Egeraat se zúčastnil i urbanistické soutěže v roce 2015 o podobu Jižního centra ve variantě nádraží Pod Petrovem. Jeho soutěžní návrh postoupil do druhého kola. Jeho návrh však respektuje zadání soutěže a ponechává část kolejiště na povrchu a část kolejiště vede pod městem.