Mind-the-gap

Brněnské nádraží v oblouku: nízkopodlažní vlak u nízkého nástupiště. „Mind the gap“