Dostavba a úprava náměstí Míru. Architektonická soutěž o novu podobu náměstí Míru. Kde bude zastavovat šalina.

Přírodovědné interaktorium místo likusáků

Plánovaná plocha pro přírodovědné interaktorium

Plánovaná plocha pro přírodovědné interaktorium

Chci, aby se park na Kraví hoře rozšířil na úkor starých válečných likusáků, které v té lokalitě už nemají co dělat. Stejně tak by se měl alespoň zčásti odstranit plot, aby území bylo veřejně přístupné. Město v areálu vlastní zhruba hektar přilehlý k hvězdárně, na kterém stojí pět budov. Ty, které budou nepotřebné, chceme postupně zbourat a na jejich místě zřídit nový veřejný park…“ řekl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Likusáky je označení pro obvykle přízemní dřevěné stavby zpravidla ze 70. a 80. let minulého století, které většinou sloužili na stavbách jako dočasné zázemí pro dělníky a jako kanceláře. S přemístěním na jinou stavbu se npočítalo. Tomu odpovídalo i jejich nevalné provedení. U mnohých se dočasnost změnila na trvalý stav.

červen 2021
Oplocené a zarostlé prostory a část nevyužívaných budov z druhé světové války v těsném sousedství hvězdárny na vrcholu Kraví hory by mělo vystřídat Přírodovědné interaktorium. Čímž se zpřístupní další část cenné rekreační oblasti na Kraví hoře.

Nový projekt počítá s využitím pozemků ve vlastnictví města Brna. Ty budou převedeny na Hvězdárnu a planetárium. Formálně nejsnazším řešením je změna zřizovací listiny této příspěvkové organizace. Následně proběhne pasportizace dřevin a jejich dendrologický průzkum, stejně jako stavebně-technický průzkum budov. Vše do šesti měsíců. A do roka by se areál mohl otevřít veřejnosti.

Nově zde mají být instalovány exponáty vědecké stezky. Skloněný svah může být využit pro letní kino, popřípadě pro místo na piknik. Mohly by tu probíhat i akce Otevřených uměleckých studií, kde návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce umělců s autentickým výkladem se dostat pod povrch jejich tvorby a zažít tvůrčí atmosféru ateliéru. Právě umělci dnes v těchto likusácích sídlí.

Nová podoba náměstí

Podoba současného náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující. Zejména nevhodné je řešení smyčky šalin v kombinaci se silnicí a chodníky a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by proto měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné i jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Náměstí je přirozeným centrem čtvrti, výchozí bod pro návštěvu kostela, škol a společenských akcí na náměstí i na Kraví hoře.

Proto proběhla architektonická soutěž o novou podobu náměstí. Výsledky byly vyhlášeny na začátku května 2021. Vítězem se stal návrh autorů Luboš Františák, Marek Holán, Peter Štefančík. Návrh po svém zveřejnění samozřejmě hned vzbudil rozporoplné reakce. Jak jinak u nás v Brně.

Náměstí Míru

Náměstí Míru ve stavu z května 2021.

Samoška Brněnka na náměstí Míru

Centrum současného náměstí Míru – samoška Brněnka a vedle přiléhající hospoda, květen 2021

Areál bývalých vojenských objektů na náměstí Míru

Areál bývalých vojenských objektů za náměstím Míru, foceno z ulice Lerchova. Květen 2021

Areál bývalých vojenských objektů na náměstí Míru

Pohled od Brněnky dovnitř do areálu bývalých vojenských baráků.Ta nejhnusnější bouda byla někdy v roce 2020 zbourána.

1. cena – Luboš Františák – ARCHITEKT

Prvotním záměrem vítězného návrhu bylo prostorově vymezit náměstí Míru novým domem, který vyroste v místě jak je dnes Brněnka, a kolonádou směrem ke Kraví Hoře. Ta by měla vytvořit novou bránu i optické propojení s tímto parkem. Zmizí tedy ty otřesné zídky u výstupní zastávky šaliny.
Cílem návrhu je vytvořit příjemné místo pro pobyt, jasně definovat prostor nově vymezeného náměstí a navrhnout volné plochy pro hromadné akce i přitažlivá místa pro komorní setkání ve stínu stromů, pod podloubím.

Vizualizace nové podoby náměstí Míru: 1. cena - Luboš Františák – ARCHITEKT

Vizualizace nové podoby náměstí Míru: 1. cena – Luboš Františák – ARCHITEKT

Náměstí Míru by mělo být „odděleno“ od parku na Kraví hoře kolonádou tvořící spíše bránu z pravoúhlého náměstí do přírodního parku. Konkrétní podoba této kolonády ale ještě není dána.
Vizualizace nové podoby náměstí Míru: 1. cena - Luboš Františák – ARCHITEKT
Vizualizace nové podoby náměstí Míru: 1. cena - Luboš Františák – ARCHITEKT
Vizualizace nové podoby náměstí Míru: 1. cena - Luboš Františák – ARCHITEKT

Na místě dnešní Brněnky má vyrůst nový dům, který by tak tvořil třetí stranu náměstí. Studie dává jen předběžnou představu, jak by mohl vypadat (velikost). Jakou bude mít fasádu, což bylo předmětem kritiky, se teprve rozhodne při bližším projektování.

Vítězný návrh počítá se stromy, trávníky i trvalkovými záhony, které by na náměstí měly vytvořit příjemné mikroklima, to doplňuje mlatovými plochami a kamennou dlažbou.
Tyto zpevněné plochy umožní využívat prostor pro různé akce, jako jsou např. farmářské trhy. Právě takové akce na náměstí místním nejvíce chybí, a rádi by je tu měli.

Autoři rovněž navrhují umístit na náměstí Míru nějaký vodní prvek (třeba pítko, vodotrysk), ale o jeho podobě a přesném umístění také není ještě rozhodnuto.

Návrh dopravního řešení na náměstí Míru

Nákres dopravního řešení  nové podoby náměstí Míru v Brně

Půdorys (pohled z výšky) na plánovanou budoucí podobu náměstí. Šalina pojede kolem celého náměstí.

Nákres dopravního řešení  nové podoby náměstí Míru v Brně

Vyznačené zastávky šaliny. Kde bude stavět autobus ze Šumavské na Myslivnu, není z návrhu zřejmé.

Nákres dopravního řešení  nové podoby náměstí Míru v Brně

Smyčka šaliny bude po celém obvodu náměstí. Díky tomu bude výstupní i nástupní zastávka rovná, nikoliv v oblouku jako dnes.
Výstupní zastávka bude u kostela. Zde budou dvě koleje na odstavení šalin. Ve směru ke koselu bude šalina ostíněna řadou stromů. Ze zastávky povede přechod přes silnici jak ke kostelu, tak ke škole.
Nástupní zastávka šaliny bude u nového domu. Zde by měly být nahoře byty, dole samoška. 

Nákres dopravního řešení  nové podoby náměstí Míru v Brně

U školy a kostela parkoviště K+R.
Vedení cyklotrasy po straně náměstí.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com