Jídelna Šenkyříková

Jídelna Šenkyříková skončila v 5.2018 a je zbourána