AŽD

Objekt zabezpečení železničního provozu brněnského uzlu.