V. a VI.nástupiště

U V. a VI. nástupiště se pokládají nové koleje. Od prosince tudy opět pojedou vlaky na Střelice. Bohužel se zdá, že s nástupišti se nic dít nebude. Budou i nadále nízké. Stejně je to jen provizorium, než se postaví nové nádraží.Pak se všechno vytrhá, a bude tady dokončený park kolem historického jádra Brna. nebo tudy pojedou šaliny do Heršpic.