Modernizace trati Brno – Přerov

Cílem modernizace trati z Brna přes Vyškov do Přerova je její zdvojkolejnění a zvýšení rychlosti až na 200 km/hodinu. Současná jednokolejná trať nevyhovuje jak rychlostně, tak kapacitně. Je třeba zajistit kvalitní dopravní obslužnost Vyškovska.

Přečtěte si více