ŽUB Řeka

Brněnský železniční uzel ve variantě Řeka – pod-varianta A + Aa