Plan Brna ve variante BP

Předpokládaný „rozvoj“ Brna při nulové variantě – označované ve SP jako Bez projektu. Modře označeny plochy obsazené železnici. Zeleně – parky a zeleň.