Varianty Řeka

Přehled 4 variant modernizace železničního uzlu Brno ve variantě nádraží Řeka, dle Studie proveditelnosti 2017