Obr 92

Obrázek 92 Obsazenost kolejí u nástupišť přes den. Varianta Řeka, rok 2050.