Obr 89

Obrázek 89 Obsazenost kolejí u nástupišť přes den. Varianta Řeka, rok 2050. VRT je již dovedeno do Brna, na nádraží Řeka jsou již v provozu všechna nástupiště