Obr 86

Obrázek 83 Obsazenost kolejí u nástupišť přes den. Varianta Řeka, rok 2035. Černá barva značí nástupiště, koleje, které nejsou ještě k dispozici.