Obr 103

Obrázek 103 Obsazenost kolejí u nástupišť přes den. Varianta Řeka Ab, rok 2050. Brno je již napojeno na VRT