Obr 100

Obrázek 100 Obsazenost kolejí u nástupišť přes den. Varianta Řeka Ab při zahrnutí nepravidelností, rok 2035. Černá barva značí nástupiště, koleje, které nejsou ještě k dispozici. Budou až později spolu s VRT.