Obr 134

Obrázek 134 Obsazenost kolejí u nástupišť ve variantě Petrov B1f rok 2050, s vlivem nepravidelností. Průměrný stav během dne